Pärnamäe küla lastepäev.


Pärnamäe küla ja külaseltsi
ÜLDKOOSOLEK , 03.juuni                                                     

Esmaabi koolitus, 09.juuni


 

Hea Pärnamäe küla elanik! 

 
Pärnamäe külaselts osaleb PHKK Leader projektis
„Arukad külad, nutikad kogukonnad“
Projekti raames on meie mentoriks Lubja külaselts, kes läbis Arukate külade projekti
eelmisel aastal. Projekti raames koostatakse strateegia ning valmib Pärnamäe küla
arengukava.
Sisendikogumine ning külaelanike kaasamine toimub veebruaris ja märtsis 2024.

Kaasamis üritusena toimus projekti raames 11. novembril 2023 Produktiivsusklubi poolt
korraldatud koolitus „Ajaplaneerimis Meistriklass“, mille raames kogus külaaktiiv uusi
teadmisi ja oskusi oma aja paremaks planeerimiseks
.

Pärnamäe küla koduleht ja Soosepa Loodusõpperaja materjalid on rahastatud LEADER-projektitoetus meetmest.